Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

blueeyes88
blueeyes88
blueeyes88
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viamysweetheartt mysweetheartt
blueeyes88
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
blueeyes88
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaataga ataga
blueeyes88

 Bo czas jest odwrotnością przestrzeni i przez jego zasłony rzeczy widać coraz wyraźniej choćby dlatego,że nigdy już nie będzie można ich dotknąć.

— Andrzej Stasiuk "Dukla"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
blueeyes88
4167 c398
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

February 20 2017

blueeyes88
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
blueeyes88
9666 74c7
Reposted fromdangerspouse dangerspouse viaCarridwen Carridwen
blueeyes88
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
blueeyes88
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viadiedrunk diedrunk
blueeyes88
2447 c383
Reposted fromlittlefool littlefool viayouuung youuung
blueeyes88
5106 9a04
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viayouuung youuung
blueeyes88
Wiesz, serce może pęknąć, ale i tak bije dalej.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaRozaa Rozaa
blueeyes88
2827 416b
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaRozaa Rozaa
blueeyes88
Idź i uśmiechaj się. Na przekór. Na co dzień. Na zdrowie. 
— zawsze
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viadiedrunk diedrunk
blueeyes88
Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
blueeyes88
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viahellnasuppe hellnasuppe
blueeyes88
0285 09c1
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...