Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

blueeyes88
blueeyes88
3705 a815
Reposted fromoutoflove outoflove viadiedrunk diedrunk
blueeyes88
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viaRozaa Rozaa
blueeyes88
1350 614f
Reposted fromnfading nfading viaeternaljourney eternaljourney
blueeyes88
 Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaRozaa Rozaa
blueeyes88
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viarosses rosses
blueeyes88
A co jeśli nie ma miłości?
Jeśli wszystko to chemia i psychologia
— Pezet, ' Jak być szczęśliwym'

May 17 2015

blueeyes88
3974 ccfe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaterriblelove terriblelove
5691 c8d8
blueeyes88
2008 bd5c
Reposted fromojkomena ojkomena viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski “Martyna”
(via szydercza)
blueeyes88
0707 092b
blueeyes88
8307 9e43
#wouldeat
Reposted frommrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
blueeyes88

Serce wrasta mi w żebra z samotności.
Twarda, wyblakła, chłodna, zastała, tkanka kostna.
Krucha w swej łamliwości, pęka na nowo z każdym oddechem.

— A. Marie
Reposted fromunsophisticated unsophisticated
blueeyes88
blueeyes88
3629 699d
blueeyes88
Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromadwen adwen vianezavisan nezavisan
blueeyes88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl