Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

blueeyes88
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted fromrefuge refuge viatearrmyheart tearrmyheart
blueeyes88
9666 74c7
Reposted fromdangerspouse dangerspouse viaCarridwen Carridwen
blueeyes88
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
blueeyes88
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viadiedrunk diedrunk
blueeyes88
2447 c383
Reposted fromlittlefool littlefool viayouuung youuung
blueeyes88
blueeyes88
Wiesz, serce może pęknąć, ale i tak bije dalej.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaRozaa Rozaa
blueeyes88
2827 416b
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaRozaa Rozaa
blueeyes88
Idź i uśmiechaj się. Na przekór. Na co dzień. Na zdrowie. 
— zawsze
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viadiedrunk diedrunk
blueeyes88
Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
blueeyes88
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viahellnasuppe hellnasuppe
blueeyes88
0285 09c1
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaRozaa Rozaa
blueeyes88
blueeyes88
3705 a815
Reposted frommslexi mslexi viadiedrunk diedrunk
blueeyes88
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viaRozaa Rozaa
blueeyes88
1350 614f
blueeyes88
 Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaRozaa Rozaa
blueeyes88
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viarosses rosses
blueeyes88
A co jeśli nie ma miłości?
Jeśli wszystko to chemia i psychologia
— Pezet, ' Jak być szczęśliwym'

May 17 2015

blueeyes88
3974 ccfe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaterriblelove terriblelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl